uvodni obrazek

Poradenství pro firmy v krizi

Krizová konzultace

Rádi se s Vámi setkáme a prodiskutujeme situaci Vaší firmy v rámci osobní konzultace. V rámci této konzultace si probereme, v jaké situaci se Vaše společnost nachází, jakým problémům čelí a nastíníme si potenciální rizika a možnosti řešení krizové situace. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost a mlčenlivost o veškerých informacích probíraných v rámci konzultace. Pokud budete mít zájem, můžeme navázat zpracováním krizové analýzy, která situaci rozebere do detailů a navrhne konkrétní kroky řešení krize.

Krizová analýza

V návaznosti na úvodní konzultaci pro Vás můžeme vypracovat detailní krizovou analýzu situace Vaší společnosti. Primárním výstupem tohoto dokumentu bude soubor doporučených kroků a opatření. Doporučené kroky mají vést k nápravě krizové situace Vaší firmy nebo v případě složitější situace k minimalizaci škod pro samotnou společnost i osobu jejího majitele a k eliminaci rizik z toho plynoucích (ztráta osobní svobody, ztráty na osobním majetku atd.). Pro vytvoření krizové analýzy od Vás budeme potřebovat účetní podklady Vaší společnosti za 3 poslední účetní období. Veškeré informace o Vaší firmě jsou u nás v naprostém bezpečí, jsme diskrétní a jsme vázáni mlčenlivostí.

Krizové opatření

Naší nejkomplexnější službou v oblasti krizového poradenství je pomoc se zaváděním protikrizových opatření. Krizová analýza Vám doporučí nápravná opatření a je už jen na Vás, zda se rozhodnete tato opatření provést na vlastní pěst nebo zda se i v tomto ohledu spolehnete na naši odbornou pomoc. Můžeme Vám pomoci například s vytvořením chybějících právních dokumentů, s provedením potřebných účetních či daňových kroků, s organizací dražby nepotřebného majetku či zásob, s vyhledáním kupce na Váš podnik nebo jeho část nebo s realizací kroků na ochranu osobního majetku a svobody Vás, jakožto majitelů.