uvodni obrazek

Nabízené služby

Vedení účetnictví

 • Pro právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace i SVJ
 • Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence v souladu s platnou legislativou
  • Sestavení účtového rozvrhu
  • Kontrola předaných účetních dokladů
  • Řádné zaúčtování účetních dokladů
  • Vyhotovení tiskových sestav
  • Zpracování reportů dle přání zákazníka
  • Archivace účetních písemností
 • Zpracování přiznání k DPH a účetní uzávěrka
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění
 • Zastoupení na finančních úřadech

Mzdy a personalistika

 • Zpracování mezd a mzdové evidence
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování přehledů na ZP a OSSZ
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně, sážek
 • Zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
 • Vypracování ročního zúčtování daně pro zamšstnance
 • Zastoupení na úřadech státní správy
 • Personální poradenství
 • Zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva

Ekonomické poradenství

 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěru, leasing
 • Finanční výkazy a analýzy
 • Analýza hospodaření firem
 • Budoucí možnosti investic
 • Manažerský reporting